STYPA/KONSOLACJA

Przyjmij nasze kondolencje

Śmierć niesie ze sobą cierpienie i ból związany ze stratą bliskiej osoby. Niejednokrotnie odejście przychodzi nagle, bez zapowiedzi, ale tak naprawdę nigdy nie jesteśmy na nią gotowi. W bardzo krótkim czasie musimy zająć się formalnościami oraz organizacją pogrzebu no i podjąć decyzję czy organizować stypę.

Uczty towarzyszące pogrzebom organizowane były już w starożytności przez Słowian i inne narody. To właśnie z tamtych czasów wywodzi się duchowy wymiar konsolacji. Jest on ściśle związany z przekonaniami na temat śmierci oraz dawnymi tradycjami. Spotkanie po pogrzebie porównywane jest do aktu komunii, ponieważ podkreśla związek między zmarłym a żywymi. W niektórych społeczeństwach w czasie stypy pozostawiane jest jedno wolne nakrycie, które przeznaczone jest dla osoby zmarłej. Zwyczaj ten wynika z wiary, że dusza zmarłego jeszcze przez pewien czas pozostaje wśród żywych, aby umacniać ich i pocieszać w bólu.

W czasach współczesnych stypa częściej ma wymiar typowo praktyczny, ponieważ stanowi poczęstunek dla gości, którzy często przyjeżdżają na pogrzeb z daleka. Uczta pogrzebowa wynika w tym wypadku z gościnności i stanowi wyraz wdzięczności za przybycie na ostatnie pożegnanie. Jednocześnie jest ona sposobem na pocieszenie najbliższych, którzy uzyskują duchowe wsparcie od dalszej rodziny.

Oczywiście nikt nie ma obowiązku organizowania stypy, choć jest to zwyczaj, który warto kultywować. Spotkanie połączone z poczęstunkiem pozwala odetchnąć po pogrzebie i choć na chwilę oderwać się od smutnych myśli. Organizacja stypy nie jest zadaniem specjalnie skomplikowanym, dlatego można z powadzeniem zorganizować ją w domu zmarłego. Jeżeli jednak brak sił na takie przedsięwzięcie, warto rozważyć ofertę naszej restauracji. Jest to praktyczne rozwiązanie, ponieważ oszczędza kłopotów związanych z robieniem zakupów, przygotowywaniem posiłków, sprzątaniem i innymi czynnościami, niezbędnymi w przypadku podejmowania gości.

Kilka rad praktycznych

Na stypę zaprasza się najbliższą i dalszą rodzinę, a niekiedy także bliskich znajomych zmarłego, nie trzeba na nią zapraszać wszystkich przybyłych. Wszystko powinno być zorganizowane na miarę możliwości finansowych bliskich organizujących pogrzeb. Każdy z pewnością zrozumie, że zazwyczaj nikt nie ma wcześniej odłożonych pieniędzy na takie wydarzenie, ponieważ śmierć jest często przypadkowa i nieprzewidywalna

Zaproszenie na stypę wystarczy wygłosić po pogrzebie, ale można też zadzwonić wcześniej do wybranych żałobników.
W przypadku, gdy miejsce pochówku jest oddalone od restauracji, warto zadbać o transport dla osób, które nie mają samochodów. Bus lub autobus można wynająć od firmy pogrzebowej lub transportowej.

Należy też podjąć decyzję czy podać alkohol. W niektórych rejonach alkohol na stypie jest czymś naturalnym, podobnie jak w przypadku wesela, czy urodzin. Natomiast są miejsca, gdzie jest to uważane za nietakt i jest przejawem braku szacunku dla zmarłego. Kiedy zdecydujemy się, że jednak będzie on obecny na stołach, warto dopilnować, aby nikt z gości nie przesadził z jego ilością, ponieważ waga przyjęcia jest wyjątkowo poważna. Można uniknąć takiej sytuacji, ograniczając trunki, np. podając tylko wino do obiadu.

Zapraszamy do kontaktu:

+48 697 80 80 70

restauracja.kaszubskimlyn@gmail.com